Protecție împotriva anulării

TERMENI ŞI CONDIŢII

 

Protecţia Împotriva Anulării este constituită şi operează conform Termenilor, Condiţiilor şi Excluderilor prevăzute mai jos care sunt aplicabile tuturor secţiunilor din prezentul document. Neconformitatea înseamnă că noi nu putem acoperi pretenţiile total sau parţial.

I.    Următoarele cuvinte sau expresii au înţelesul menţionat mai jos oriunde apar evidenţiate cu litere îngroşate în prezentul document.

Boală – Un incident brusc pentru care tratamentul este esenţial pentru păstrarea vieţii şi/sau pentru atenuarea durerii, suferinţei sau leziunilor.

Vătămare accidentală – Vătămare corporală care este cauzată exclusiv prin mijloace violente, accidentale şi mijloace externe şi vizibile şi constituie cauza exclusivă a decesului sau invalidităţii permanente totală sau parţială.

Dvs./a/ale/al dvs.– înseamnă deţinătorul biletului care a achiziţionat şi Protecţia Împotriva Anulării de la noi împreună cu biletul.

Medic – Un practicant medical calificat, înregistrat la un organism profesional recunoscut. Dvs. sau un membru al familiei dvs. directe nu puteţi fi medic.

Familia directă – Soţul, soţia, partenerul înregistrat (dacă legislaţia ţării sau statului dvs. gazdă consideră parteneriatele înregistrate ca fiind echivalente căsătoriei), fratele sau sora, părintele sau socrul/soacra, copiii (sau copiii soţului/soţiei) dvs..

Sarcină normală – Simptome care însoţesc în mod normal sarcina (inclusiv sarcina multiplă) şi care sunt în general minore şi/sau temporare (de ex. greţuri de dimineaţă, boală etc.) care nu reprezintă un pericol medical pentru mamă sau copil.

Situaţie medicală pre-existentă – Orice afecţiune, boală sau vătămare (diagnosticată sau nu) la data rezervării.

Bilet – Un bilet autorizat care a fost achiziţionat de la noi.

Noi / a/ale/al nostru – agenţia de turism care operează site-ul web www.tripsta.ro ale cărei date de identificare apar în Termenii şi Condiţiile Generale.

Incidentboala bruscă sau vătămarea accidentală (definită mai sus) cauzată dvs. sau unui membru al familiei dvs. directe.

Pretenţie: Orice acţiune bruscă, accidentală, neprevăzută care nu este intenţionată de dvs. şi/sau familia dvs. imediată şi ale cărei consecinţe dăunătoare sunt acoperite prin poliţa pentru protecţie împotriva anulării şi care vă poate da dreptul dvs. sau familiei dvs. imediate (în funcţie de caz) la rambursarea biletului.]

II. Condiţii generale

a) Dvs. trebuie:

i) să nu aveţi cunoştinţă de niciun fapt, chestiune sau circumstanţă semnificativă, la momentul achiziţionării protecţiei împotriva anulării, care poate da naştere unei pretenţii.

ii) să vă luaţi toate măsurile rezonabile de precauţie pentru prevenirea sau reducerea oricărei pretenţii.

b) Dacă noi nu convenim altfel:

i) limba documentelor şi tuturor comunicărilor aferente va fi limba engleză sau limba română;

ii) toate cazurile care pot apare referitoare la protecţia împotriva anulării şi rambursarea conform prezentelor termeni şi condiţii, inclusiv negocierea şi executarea, vor fi guvernate de legislaţia greacă, şi dvs. şi noi suntem de acord să ne supunem jurisdicţiei exclusive a instanţelor greceşti.

III. Durata Protecţiei Împotriva Anulării

Protecţia Împotriva Anulării se aplică doar zborului pentru care s-a cumpărat această protecţie şi este valabilă de la momentul cumpărării (şi achitării taxei corespondente) şi expiră la terminarea check-in-ului la primul punct de plecare.

 

IV. Când este valabilă protecţia împotriva anulării

a) Protecţia împotriva anulării este valabilă doar atunci când s-a achitat taxa pentru protecţie şi s-a eliberat un bilet pentru rezervarea dvs..

b) Protecţia împotriva anulării se aplică dacă se poate întocmi un certificat medical valabil pentru data călătoriei relevante, şi atunci când relaţia cu familia directă este documentată.

 

V. Ce vom rambursa

a) Garanția banilor returnați vă dă dreptul la rambursarea biletului pe care l-ați plătit, dar pe care nu l-ați utilizat, în caz de boală acută și gravă, vătămare corporală subită și accidentală sau deces subit în cazul dvs. sau al unui membru al celor mai apropiate rude, fapt care vă împiedică sau care presupune o situație puțin probabilă pentru ca dvs. să vă continuați călătoria.

b) Vă vom rambursa costul biletului dacă nu puteți să vă continuați călătoria din cauza situațiilor menționate mai jos:

·         Boală subită sau vătămare corporală accidentală, confirmată de un medic al unui spital, care apare în cazul dvs. sau al unui membru al celor mai apropiate rude, în perioada dintre momentul achiziționării biletului și data călătoriei, care necesită spitalizare, cu condiția ca perioada de recuperare legată de spitalizare sau post-spitalizare (prescrisă de medicul spitalului) să depășească data călătoriei.

Protecţia de mai sus este oferită: (i) în cazul vătămării accidentale pentru toate vârstele, şi (ii) în cazul bolii bruşte doar dacă dvs. sau membrul familiei dvs. directe aveţi mai puţin de 70 de ani.

·         Anularea ca urmare a complicaţiilor severe care apar înainte de cea de a 36-a săptămână de sarcină este acoperită.

·         Decesul dvs. sau al unui membro al celor mai apropiate rude din cauza unei boli sau a unei vătămări corporale/accidente subite cu efect imediat asupra zborurilor programate.

c) Dacă există mai multe cauze ale pretenţiei, prima cauză care se produce şi se justifică va fi utilizată ca şi cauză.

d) Protecţia împotriva anulării acoperă doar preţul biletului inclusiv taxa de servicii, taxele pentru bagaje şi taxele pentru loc.

e) Protecţia împotriva anulării nu acoperă achiziţiile suplimentare, cum ar fi hoteluri, închirieri maşini etc.

 

VI. Ce nu vom rambursa

Nu vom rambursa în următoarele situaţii:

 • o boală sau deces este rezultatul unei deteriorări a unei situaţii medicale pre-existente şi/sau boli cronice care ar putea fi estimat să se producă în perioada acoperirii pentru protecţia împotriva anulării;
 • o boală sau deces este cauzat de o operaţie, o modificare a tratamentului sau medicaţiei pentru o situaţie medicală pre-existentă;
 • o examinare, tratament şi/sau internare a fost planificată înainte de rezervarea zborului;
 • simptomele care însoţesc o sarcină normală care sunt minore şi/sau temporare (cum ar fi greţurile de dimineaţă şi oboseala) care nu reprezintă un pericol medical pentru mamă sau copil, inclusiv o combinaţie a simptomelor minore, sunt singurul motiv care vă împiedică să călătoriţi;
 • zborul dvs. este anulat, abandonat, amânat, restricţionat sau relocat;
 • dvs. decideţi să nu mai efectuaţi călătoria sau sunteţi împiedicat să călătoriţi din alt motiv decât cele incluse în prezentele Termeni și Condiții pentru Protecţia Împotriva Anulării;
 • atunci când ridicaţi o pretenţie şi solicitaţi o rambursare, dvs. nu puteţi furniza:
  • documente care certifică motivul anulării, cum ar fi un referat al medicului pentru boală şi/sau vătămare accidentală etc;
  • dovada biletului neutilizat;
 • nu puteţi efectua călătoria din cauza:
  • oricărei consecinţe a războiului, invaziei, acţiunilor inamicilor străini, ostilităţilor (indiferent dacă se declară război sau nu), războiului civil, rebeliunii, revoluţiei, insurecţiei, puterii militare sau uzurpate, răzmeriţei, tulburării civile, grevelor, grevei patronale, terorismului, relei intenţii sau vandalismului, confiscării sau naţionalizării sau rechiziţiei sau distrugerii proprietăţilor sau daunelor materiale prin sau în baza ordinului oricărui guvern sau autorităţi publice sau locale;
  • oricărui dezastru natural (cum ar fi unele dintre următoarele fenomene naturale: cutremure şi cutremure marine, inundaţii extraordinare (inclusiv baterea valurilor), erupţii vulcanice, furtuni ciclonice atipice (inclusiv vânturi extraordinare cu viteze mai mari de 135 km/h), tornade, incendii şi furtuni cu fenomene meteorologice caracterizate prin modificări semnificative ale atmosferei, descărcări electrice, tunete, trăsnete, vânt şi ploi intense, zăpezi sau grindină);
  • unei izbucniri a unei boli contagioase iar Guvernul sau orice agenţie care acţionează în numele Guvernului a impus interzicerea călătoriilor;
  • oricărei epidemii de boli cum ar fi dar fără a se limita la SARS, Gripa aviară, Tuberculoza, Febrele hemoragice (inclusiv Ebola şi Marburg), Meningita, Pojarul, Oreionul sau Rubeola;
  • în cazul în care există pandemie de gripă iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii a ridicat nivelul ameninţării la “Faza 5”;
 • dvs. faceţi o pretenţie falsă sau frauduloasă şi/sau susţineţi o cerere de rambursare prin document, dispozitiv sau declaraţie falsă sau frauduloasă;
 • cauza pretenţiei este:
  • orice acţiune comisă cu intenţie de dvs. şi/sau familia dvs. directă, cum ar fi un act de conduită ilicită intenţionată, auto-vătămare sau suicid, imprudenţă necugetată, neglijenţă crasă sau acţiune criminală;
  • orice accident care se produce în timp ce sunteţi sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor, narcoticelor, medicamentelor psihotrope, stimulentelor sau oricăror alte substanţe analoage acestora.

Nu vom plăti:

 • taxa percepută dvs. pentru achiziţia protecţiei împotriva anulării; de îndată ce protecţia este achiziţionată, taxa aferentă este nerambursabilă;
 • cheltuielile de călătorie sau asociate (cu excepţia cazului în care costurile călătoriei sunt incluse ca parte din preţul total de achiziţie al biletului), sau orice pierdere cu excepţia preţului de achiziţie (inclusiv taxa de servicii), a biletului;
 • orice costuri pe care dvs. le suportaţi legate de prezentarea sau furnizarea probelor în sprijinul cererii dvs. de rambursare.

 

VII. Procedura de pretenţii şi rambursare

a) Dvs. trebuie să ne notificaţi că a apărut o pretenţie, trimiţând un e-mail claims@tripsta.ro la ataşând documentele care dovedesc cauza pentru anularea călătoriei şi documentaţia relevantă aferentă sau să telefonaţi la linia noastră de asistenţă la (+40) 021 409 4100 pentru a primi instrucţiuni pentru procedura de rambursare, într-o perioadă de maxim 30 (treizeci) de zile de la momentul producerii pretenţiei şi în orice caz nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la data călătoriei.

b) Dacă pretenţia are mai multe cauze, prima cauză care se produce şi se justifică cu documentele furnizate va fi utilizată ca şi cauză.

 

VIII. Documente care se vor furniza în caz de pretenţie

a) O cerinţă necesară şi esenţială pentru a avea dreptul la rambursare este aceea de a ne furniza documente care dovedesc cauza anulării călătoriei şi documentaţia relevantă aferentă.

b) În funcţie de natura pretenţiei dvs., trebuie să furnizaţi pe cheltuiala dvs. următoarele:

-       Documentele care fac dovada incidentului/cauzei solicitării de despăgubire, cum ar fi formularul de internare în spital, certificatul de deces sau o confirmarea din partea medicului curant al pacientului din cadrul spitalului, care să precizeze data la care a survenit evenimentul, cauza, diagnosticul exact, istoricul medical relativ, tratamentul prescris și faptul că această afecțiune medicală nu i-a permis pacientului sau rudelor pacientului să călătorească la data planificată.

-       Certificatul individual de protecţie împotriva anulării achiziţionat.

-       Biletul original neutilizat.

-       Orice dovadă rezonabilă suplimentară pe care noi o solicităm.

c) Dacă anularea este din cauza unui incident suferit de un membru imediat al familiei, trebuie să se prezinte un document care să dovedească relaţia dintre dvs. şi respectivul membru al familiei (un certificat de naştere/afiliere familială pentru fiecare dintre părţile implicate).

d) Toate documentele trebuie să fie primite cel târziu în 30 (treizeci) de zile de la momentul în care pretenţia ne-a fost notificată.

 

IX. Rambursare

a) Rambursarea se va face în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea dovezii depline şi satisfăcătoare cu privire la obligaţia noastră de rambursare conform prezentelor termeni şi condiţii şi de la momentul la care este posibilă determinarea sumei rambursării.

b) O rambursare se va face pe numărul cardului de credit utilizat pentru achiziţia protecţiei împotriva anulării. Dacă protecţia împotriva anulării s-a achiziţionat prin alte mijloace de plată, dvs. veţi fi instruit să ne furnizaţi detalii valabile privind contul bancar.

 

X. Anulare

Aveți dreptul de a anula achiziția produsului în paisprezece (14) zile de la data achiziției, cu condiția ca data plecării dvs. să fie peste cel puțin 14 zile. Suma respectivă va fi rambursată în maxim 15 de zile de la primirea confirmării de anulare. Cu toate acestea, datorită procedurilor bancare, suma respectivă va apărea în extrasul dumneavoastră de cont doar după alte 7-10 zile.